Anhörigcentralen

Adressändring för Dödsbo – Snabbt, enkelt och praktiskt!

När en person avlider, kan det bli nödvändigt att ändra adressen som är registrerad för dödsboet. Detta är en viktig del i hanteringen av den avlidnes affärer och tillgångar. Nedan följer en guide om hur adressändring för ett dödsbo kan genomföras och vem du kan vända dig till för att beställa en adressändring för ett dödsbo.

Behöriga personer som får beställa en Adressändring för någon som avlidit

Adressändring för ett dödsbo kan initieras av:

 1. Dödsbodelägare: En person som ärver enligt lag eller testamente.
 2. Boutredningsman: En person som utsetts av dödsbodelägarna eller av tingsrätten för att förvalta dödsboet.
 3. Bouppteckningsförrättare: En person som ansvarar för att upprätta en förteckning över dödsboets tillgångar och skulder.
 4. Begravningsbyrå: En tjänst som ofta hjälper till med administrativa uppgifter efter ett dödsfall.
 5. Annan behörig person: Förutsatt att personen har tillräcklig auktoritet och företräder dödsboet på ett lagligt sätt.

Anmälningsprocessen – så enkelt är det att adressändra

För att genomföra en adressändring för ett dödsbo så behöver du bara surfa in på länken nedan och följa instruktionerna:

 1. Anmälan: En anmälan om adressändring ska göras. Det gör du enkelt genom att följa instruktionerna som tillhandahålls i länken nedan.

Beställ en adressändring (gäller för dödsbo)

Om dödsboet vill ändra adressen vid ett senare tillfälle måste anmälan vara undertecknad av:

 1. Underskrift av dödsbodelägare:
  • Om dödsboet önskar ändra adressen vid ett senare tillfälle, måste anmälan vara undertecknad av alla dödsbodelägare.
  • Alternativt kan anmälan vara undertecknad av en av dödsbodelägarna, förutsatt att personen har en fullmakt från de övriga dödsbodelägarna. I detta fall ska fullmakten bifogas tillsammans med adressändringen.

Viktigt att Notera

 • Fullmaktens giltighet: Se till att fullmakten som bifogas är giltig och tydligt visar att den som signerar har rätt att agera för de andra dödsbodelägarnas räkning.
 • Rätt adress: Dubbelkolla att den nya adressen som anges är korrekt och fullständig, för att undvika förseningar i posthanteringen eller viktig information som går förlorad.
 • Kommunikation med myndigheter: Förutom att uppdatera adressen hos den relevanta myndigheten, kan det vara nödvändigt att även meddela andra myndigheter, banker och företag om adressändringen.

Att se till att adressen för ett dödsbo är korrekt uppdaterad är en viktig del i att hantera dödsboets angelägenheter på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Det säkerställer att all nödvändig och viktig post når fram till rätt mottagare och bidrar till en smidig förvaltning av boet.