Anhörigcentralen

Fyll i uppgifter här nedan för att registrera en anhörig hos Anhörigcentralen.

*” anger obligatoriska fält

Vem ska registreras som anhörig?

Registrera anhörig för en person som är avliden

Många gånger behöver en anhörig komma att bli kontaktad gällande en avliden person. Vi förmedlar vidare sådan kontakt.

Registrera dig som anhörig för en avliden person annars har vi inte möjlighet att från tredje part vidarebefordra sådan information.

Registrering gäller så länge den inte återkallas.