Anhörigcentralen

Rekordmånga nya medlemmar hos Barnrättsgruppen

Ett stort antal föräldrar blir nu medlemmar hos Barnrättsgruppen för att kunna erhålla hjälp vid tvångsåtgärder

Oroan ökar bland föräldrar. Med allt fler myndigheter och allt fler myndighetsanställda som riktar tvångsåtgärder mot barn får föräldrar att ansöka om medlemskap hos Barnrättsgruppen för att kunna erhålla det hjälp som erbjuds om olyckan så att säga skulle vara framme.

Många gånger har myndigheter tyvärr inte kolla på vilka lagar och regler som gäller längre vilket medför att familjer och deras barn lider något enormt efter felaktiga beslut. Det är här Barnrättsgruppen kommer in och hjälper till.

Vilka är Barnrättsgruppen?

Barnrättsgruppen stödjer föräldrarnas och barnens rättigheter att själva fatta beslut om och att hindra felaktiga tvångsåtgärder från myndigheter som vill ingripa mot barn. Många barn och föräldrar i Sverige står idag helt utan råd, vägledning och hjälp när tvångsåtgärder sker mot barnen. Barnfamiljer lämnas ofta ensamma till myndigheterna, många gånger med en otillräcklig jurist som fattar beslut i livsavgörande frågor som kan få negativa konsekvenser för hela livet.

Många föräldrar och barn, oavsett deras bakgrund kan han svårt att föra sin talan på bästa möjliga sätt när det är stora och genomträngande myndigheter som önskar vidta åtgärder. Föräldrar kan känna sig försvarslösa, hopplösa och smärta när myndigheter blandar sig i familjeangelägenheter som leder till felaktiga tvångsåtgärder.

Det finns ett stort antal myndigheter i Sverige och det är nästintill omöjligt att försvara sig helt ensam och det är bland annat därför som Barnrättsgruppen står på din sida.

Barnrättsgruppens vision är tydlig: att skapa en trygg och rättvis miljö där familjer kan trivas och där barnens bästa alltid är i fokus. Barnrättsgruppen är medvetna om att familjerättsliga frågor kan vara komplicerade och känsliga, och de är här för att vägleda deras klienter genom processen.

Köp ett medlemskap hos Barnrättsgruppen redan idag och få det skydd du i framtiden kan tänkas behöva.