Anhörigcentralen

Stort antal människor registreras sig som anhöriga

Det går snabbt och är enkelt att registrera sig som anhörig

Anhörigcentralen har mottagit ett stort intresse från människor som vill registrera sig som anhöriga

Att registrera sig som anhörig har många fördelar och gäller för all form av kommunikation som skulle ha skett till huvudmannen. Att registrera sig som anhörig är ett val många svenskar nu tar och ser som en säkerhetsåtgärd för att inte gå miste om viktig information.

Många företag m.m. skickar sin information vidare via Anhörigcentralen till den anhörige gällande huvudmannen.

Registrera anhörig här