Anhörigcentralen

Adressändring för Dödsbo – Snabbt, enkelt och praktiskt!

När en person avlider, kan det bli nödvändigt att ändra adressen som är registrerad för dödsboet. Detta är en viktig del i hanteringen av den avlidnes affärer och tillgångar. Nedan följer en guide om hur adressändring för ett dödsbo kan genomföras och vem du kan vända dig till för att beställa en adressändring för ett […]